Anasayfa Yarışma Katılım Juri İLETİŞİM Ödül
İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU
Dosya Yükle
Gönder

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda düzenlenmektedir;

• Kısa filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek

• Türk sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak

• Sektöre yeni yapımcılar ve yönetmenler kazandırmak

KAPSAM

• Marmara Forum tarafından gerçekleştirilen yarışma, üniversite öğrencisi olan herkese açıktır.

KATILIM KOŞULLARI

• Yarışma “ÖZGÜN” türde çekilecek tüm kısa film eserine açıktır.

• Yarışma kapsamında ahlak boyutlarını zorlayan, topluma zarar ve olumsuz düşünceler aksettirebilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmada tema sınırlaması yoktur.

• Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere herkese açıktır.

• Yarışmacılar en fazla üç eserle yarışmaya katılabilir.

• Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.

• Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Marmara Forum ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

• Ön elemeden geçen filmler Marmara Forum ve www.kristalkamerakisafilm.com adreslerinde duyurulacaktır.

• Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

• Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

• Yarışma için gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

• Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve son iki yıl içerisinde bu kurumlardan yeni mezun olmuş olan kişiler yarışmamıza katılabilir.

DEĞERLENDİRME

• Ön eleme, 3 film içerisinden jüri oylarıyla yapılacaktır.

• Kategoriler ‘Özgün’ olacaktır. Tek kategori olarak oylanacaktır.

• Ön elemeden geçen filmler Marmara Forum ve www.kristalkamerakisafilm.com adresinden duyurulacaktır.

• Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Marmara Forum ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

• Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.